Tuesday, January 10, 2006

Fytotechnika

– Výživa rostlin a hnojení
Pojem a historie:
Výživa rostlin a hnojení je nauka o rostlinných živinách, jejich formách, přeměnách, jejich zdrojích v zemědělském podniku a v přírodě a o použití hnojiv.
Základy výživy rostlin byly položeny již v 19. stol. J. Liebigem. Liebig prezentuje svou teorii, že rostliny používají jako živiny minerální látky, které vznikají v půdě pozvolným rozkladem organických látek. Liebig formuloval zákon minima, který je založen na myšlence, že využití živin brání vždy prvek, který je zastoupen nejméně. Proto musíme dodávat nejprve tento prvek a teprve pak je užitečné dodávat prvky další.